• Dzierżawa pod uprawę. W poszukiwaniu nieużytków sztuki

  2014-04-10
  ZIELONA GÓRA | BWA Zielona Góra

  Bezpłatna dzierżawa terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi przyległych do publicznych instytucji sztuki, galerii, muzeów. Inicjatywa ogrodnicza skierowana do odbiorców, publiczności galeryjnej, do mieszkańców, bezpośrednich sąsiadów w okresie wiosenno-letnim. Proponowana uprawa dotyczy warzyw sezonowych, kwiatów, roślin polnych i ozdobnych. Konstrukcja przygotowana w każdym z miejsc opiera się na idei podwyższonej grządki, która ułatwi pracę osobom starszym, niepełnosprawnym czy dzieciom.
  Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie (młodzież, dorosłych, osoby starsze, rodziny z dziećmi)
  zapraszamy na spotkanie informacyjne w czwartek, 10 kwietnia 2014, o godz. 18:00
  NIEUŻYTKI SZTUKI  To propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta, lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zbliżenie do instytucji sztuki, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Udostępnienie terenu należącego do galerii czy muzeów, poprzedzone częściową rewitalizacją, mieszkańcom, sąsiadom, publiczności może stać się w efekcie początkiem procesu kreowania nowej przestrzeni spotkania, opierającego się na wymianie, sprzyjającej współpracy, współodpowiedzialności w działaniu. Koncepcja stworzenia sieci przygaleryjnych ogródków, grządek jest propozycją skierowaną do szerokiej publiczności, do odbiorców sztuki, do mieszkańców aglomeracji miejskich, w specyficznym okresie letnio - wakacyjnym, zwanym potocznie „sezonem ogórkowym". Udostępnienie/wydzierżawienie specjalnie przygotowanych grządek chętnym do ich uprawiania, odbędzie się na mocy specjalnie przygotowanego dokumentu prawnego określającego zasady użytkowania wynajętego terenu, które zgodne będą ze specyfiką każdego z miejsc. Ta lokalna sytuacja, dzięki rozprzestrzenieniu w wielu miastach ma szansę stać się zjawiskiem ogólnopolskim. Aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu i dzierżawcom kontakt zostanie stworzona strona internetowa, na której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu, miejsca, specyfika prac, aktualne porady wynikające z kalendarza ogrodniczego. Strona umożliwi również uczestnikom projektu wymianę wiedzy, doświadczeń, umieszczanie dokumentacji fotograficznej, opisy aktualnych działań. Projekt jest próbą reinterpretacji pojawiających się w polskiej sztuce współczesnej wątków związanych z uprawą (Julita Wójcik, duet Kwiatuchi) z ideą zasiewów (Teresa Murak), a także ponownego zdefiniowania zasad partycypacji społecznej w przestrzeni sztuki. Niezwykle istotny wydaje się być również wątek użytkowości sztuki, stawianie pytań czy odbiorca jest gotowy podjąć współpracę w obszarze sztuki, czy przekazanie inicjatywy w ręce odbiorców, umożliwienie im działania spotka się z aprobatą i realnym zaangażowaniem.  Instytucje biorące udział w projekcie: Galeria BWA w Zielonej Górze, Galeria Arsenał w Białymstoku, Królikarnia w Warszawie, BWA Tarnów, Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku, Galeria BWA w Olsztynie, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Współczesne Wrocław.  Projekt realizowany z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  KOMENTARZE