processing...

17th Mózg Festiwal

Młyny Rothera w Bydgoszczy

2021-09-10

Elżbieta Jabłońska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996 pracuje Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w Katedrze Rysunku, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku intermedialnego. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością, projekty aktywizujące różne środowiska oraz realizacje kuratorskie. Badając współczesne schematy zachowań, artystka podejmuje ironiczną grę z przypisywanymi jednostce rolami społecznymi, mechanizmami funkcjonowania instytucji sztuki, a także niepokoi widza nieadekwatnością formy i treści językowego zapisu. Jej twórczość wpisywana jest często w obręb sztuki feministycznej czy postfeministycznej, choć artystka unika tak jednoznacznego przypisania. Tworzy głównie instalacje, fotografie, performance oraz działania czasowo-przestrzenne.

PREZENTOWANE PRACE

ZNIKAJĄC / REkonstrukcja
17th Mózg Festiwal
17th Mózg Festiwal
17th Mózg Festiwal
17th Mózg Festiwal
17th Mózg Festiwal