processing...

NARUSZENIE (SZTUKA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ)

Colegiul de Arte Plastice Al.Plămădeală, Kiszyniów, Mołdawia

2014-05-29

Naruszenie (Sztuka jako narzędzie zmiany społecznej)

naruszenie przestrzeni, obiektu, idei
naruszenie ostentacyjne, niezauważalne
naruszenie przez dodanie lub usuniecie
naruszenie przez ingerencje lub zaniechanie
naruszenie posiadania/własności/mienia, prywatności,
korespondencji, wizerunku, konwencji, schematu.

Artystka: Elżbieta Jabłońska
Kurator: Monika Szewczyk

W ramach projektu na terenie Colegiul de Arte Plastice "Al. Plamadeala" w Kiszyniowie w terminie 29 maja - 1 czerwca 2014 r. odbędą się warsztaty Elżbiety Jabłońskiej, profesora Uniwersytetu w Toruniu ze studentami sztuk wizualnych.

Ideą projektu jest z jednej strony zainspirowanie przyszłych artystów mołdawskich pracą na polu edukacji estetycznej, a z drugiej strony integracja środowisk twórczych państw Partnerstwa Wschodniego. Od paru lat realizujemy projekty uwzględniające różne poziomy współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego, przede wszystkim są to wystawy, ale w 2012r. na Akademii Sztuki w Kijowie, a rok później w Tbilisi przeprowadziliśmy kilkudniowe zajęcia ze studentami. Składały się one z wykładu, warsztatów i wspólnej wystawy podsumowującej warsztaty. Wiemy z doświadczenia, że w obszarze edukacji artystycznej tylko praktyka czyni mistrza. Nasz projekt będzie okazją dla studentów do nauczenia się różnych nowych metod pracy, które będą mogli kontynuować organizując podobne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Elżbieta Jabłońska prowadząca zajęcia realizuje swój autorski program, wprowadza własne nowatorskie metody pracy z młodzieżą. Warsztaty powinny zakończyć się wspólną prezentacją dla szerszej publiczności.

Grupą docelową są zasadniczo studenci Colegiul de Arte Plastice "Al. Plamadeala" w Kiszyniowie, przyszli artyści i edukatorzy, ale w szerszym sensie beneficjentami projektu są również dzieci, które w przyszłości będą korzystały z edukacji artystycznej.

Cele: udostępnienie studentom sztuki narzędzi do pracy edukacyjnej, które będą mogli w przyszłości wykorzystywać do pracy z grupami dzieci; zainteresowanie uczelni niekonwencjonalnymi metodami działań i autorskimi projektami; budowanie pomostu praktycznej współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Nawiązanie kontaktów, które mogą w dalszej perspektywie owocować wymianą studentów, wspólnymi plenerami itp.

PREZENTOWANE PRACE

NARUSZENIE (SZTUKA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ)
NARUSZENIE (SZTUKA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ)
NARUSZENIE (SZTUKA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ)