processing...

STANY SKUPIENIA

Muzeum Współczesne (Wrocław)

2019-03-15

Artystki:
Natalia LL oraz
Marina Abramović, Anna Baumgart,
Agata Bogacka, Geta Brătescu,
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová,
Cipedrapskuad (Maria Toboła,
Dominika Olszowy, Fryderyk Lisek),
Alexandra Croitoru, Anča Daučíková,
Alla Georgieva, Teresa Gierzyńska,
Katarzyna Górna, Aneta Grzeszykowska,
Izabella Gustowska, Sanja Iveković,
Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin,
Anna Jermolaewa, Jagoda Kaloper,
Šejla Kamerić, Adu Karczmarczyk,
Barbara Konopka, Katarzyna Kozyra,
Zofia Kulik, Ewa Kuryluk, Anna Kutera,
Cecylia Malik, Jolanta Marcolla,
Dóra Maurer, Teresa Murak,
Anna Niesterowicz, Dorota Nieznalska,
Tanja Ostojić, Ewa Partum,
Liliana Piskorska, Anna Płotnicka,
Jadwiga Sawicka, Sędzia Główny,
Jana Shostak, Teresa Tyszkiewicz,
Julita Wójcik, Ewa Zarzycka,
Agata Zbylut, Alicja Żebrowska.

Wystawa Stany skupienia – tytuł zaczerpnięty z jednej z prac Natalii Lach-Lachowicz – koncentruje się na wizerunkach własnych, które artystka wykonywała niemal od początku swojej kariery. Choć wykorzystywane przez nią strategie posługiwania się swoim wizerunkiem zmieniały się na przestrzeni lat, wrocławska artystka konsekwentnie sytuowała w centrum sztuki przedstawienie własnej twarzy i ciała. Jej pięćdziesięcioletni dorobek jest konfrontowany na ekspozycji z pracami ponad 40 artystek z Polski i państw byłego bloku wschodniego. Takie zestawienie pozwala nie tylko na uważną analizę historycznych przemian zagadnienia kobiecego autoportretu w sztuce, ale także na polemiczne odczytanie twórczości głównej bohaterki.

Skupiona na medium fotografii, wideo i działaniach dokamerowych wystawa zwraca uwagę na moment skierowania przez twórczynie obiektywu na nie same, stawiając pytania o performowanie własnej osoby, strategie reprezentacji oraz tworzenie i dekonstrukcję wizerunku kobiety. Podkreślana na wystawie historyczna spuścizna i ciągłość tych dociekań pozwalają na spojrzenie z innej perspektywy na współcześnie wszechobecne zjawisko selfie, którym nasycone są nie tylko media społecznościowe, ale i artystyczny dyskurs. Stany Skupienia, przedstawiając historyczny i międzynarodowy kontekst autoportretów, problematyzują wieloznaczny gest autoanalizy i stawiają pytania dotyczące samodefiniowania się artystek oraz postrzegania roli kobiety w społeczeństwie.

Pośród podejmowanych przez zaproszone artystki wątków znajdują się dociekania dotyczące uprzedmiotowienia kobiecego ciała, skopofilii, emancypacyjnych oraz opresyjnych aspektów seksualności, narcyzmu, akceptowanych i kwestionowanych ról społecznych, prawa do samostanowienia i indywidualnych wolności. Istotny jest także wpływ ikonografii i mitologii na sposoby reprezentacji, rolę tradycji i potencjalną zmianę statusu współczesnej twórczyni. Mnogość perspektyw traktujących o kobiecym doświadczeniu składa się na wielowątkową opowieść, w której społeczna i polityczna rola kobiet przeplata się z prywatnymi narracjami.

Skupiając się na zagadnieniu autoreprezentacji w sztuce, ekspozycja Stany skupienia pozwala nie tylko na nowe odczytanie twórczości wybitnej wrocławskiej artystki, ale także przedstawienie jej w sąsiedztwie kanonicznych dzieł definiujących rozumienie sztuki kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej.

Użyczający:
Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria Lokal_30, Galeria Piekary / Cezary Pieczyński, Galeria Raster, Fundacja Signum, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, The Museum of Contemporary Art Zagreb, Muzeum Sztuki w Łodzi, Slovak National Gallery w Bratysławie, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
oraz
Artystki biorące udział w wystawie.


PREZENTOWANE PRACE

Supermatka
STANY SKUPIENIA
STANY SKUPIENIA
STANY SKUPIENIA