processing...

Niezgodnie z instrukcją

Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

2014-01-16

Prezentowane na wystawie prace krążą wokół tematu norm, stereotypów i nawyków, które wytyczają granice określające nasze relacje z otoczeniem. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, „lifestyle", rozwój technologiczny i „dobry smak" standaryzują życie i wyznaczają reguły „współżycia". Prace na wystawie Niezgodnie z instrukcjąegzaminują to, co usankcjonowane i stanowią propozycję uważnego budowania świadomości - raczej na znakach zapytania niż aksjomatach. Kurator: Łukasz Kropiowski

PREZENTOWANE PRACE

Supermatka
Niezgodnie z instrukcją
Niezgodnie z instrukcją