processing...

Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę

Muzeum Sztuki, Łódź

2014

Projekt Elżbiety Jabłońskiej „Nieużytki sztuki” polega na bezpłatnej dzierżawie mieszkańcom terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi, przyległych do publicznych galerii i muzeów pod uprawę roślin. To propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji nie tylko w przestrzeń miejską lecz także w teren sztuki.

Udostępnienie mieszkańcom, sąsiadom, publiczności nieużywanego kawałka ziemi należącego do instytucji, może stać się początkiem procesu powstawiania w niej miejsca spotkań, współpracy i współodpowiedzialności w działaniu. Inicjatywa jest skierowana do publiczności galeryjnej, mieszkańców, bezpośrednich sąsiadów. W okresie wiosennym i letnim (od maja do lipca) będzie polegała na uprawie warzyw sezonowych, kwiatów, roślin polnych i ozdobnych. Podwyższona grządka umożliwi zaangażowanie się w projekt również osobom starszym lub niepełnosprawnym.

Udostępnienie (wydzierżawienie) przygotowanych grządek chętnym do ich uprawiania, odbędzie się na mocy przygotowanego dokumentu prawnego, określającego zasady użytkowania wynajętego terenu, które zgodne będą ze specyfiką każdego z miejsc. Sytuacja ta, dzięki rozprzestrzenieniu w wielu miastach, ma szansę stać się zjawiskiem ogólnopolskim.

Aby wszystkim uczestnikom projektu i dzierżawcom umożliwić śledzenie postępów prac powstaje strona internetowa, na której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące projektu, specyfiki prac i aktualnych porad wynikających z kalendarza ogrodniczego. Strona umożliwi również wymianę wiedzy, doświadczeń, umieszczanie dokumentacji fotograficznej, i opisy aktualnych działań.

PREZENTOWANE PRACE

Nieużytki Sztuki
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę
Nieużytki Sztuki - Dzierżawa pod uprawę