• Lektura na grządki no. 2

  2014-07-22
  WARSZAWA | Królikarnia

  Tym razem książka, która towarzyszyła projektowi Andrzeja Wasilewskiego "Les Fleurs du mal":
  "Kwiaty zła Andrzeja Wasilewskiego to wizualna opowieść o współczesności. Skonstruowana przez artystę wizja oparta została na zestawieniu technologicznej formy z estetyką obrazu. Powstały w ten sposób wizerunek to subtelna gra, pod przykrywką której czai się bezosobowość otaczającej nas rzeczywistości, sprowadzonej tutaj do stale aktualizowanych danych statystycznych, odnoszących się do problemów populacji ludzkiej, przemocy, ekonomii, czy energii rozpatrywanych w skali globalnej. Wykorzystując specjalnie napisany program komputerowy, artysta przekłada ten matematyczny zapis na formę wizualną. W konsekwencji budzące nieufność liczby i dane przybierają pulsującą formę przypominającą kielichy kwiatów. Motyw kwiatu pojawi się jeszcze dwukrotnie w przestrzennych instalacjach kinetycznych zbudowanych ze sztucznych kwiatów, które rzucają cień na ścianę oraz w barwnych projekcjach z kwiatowymi kompozycjami układającymi się w niejednoznaczne przedstawienia dotyczące współczesnych wydarzeń. Stworzony przez artystę obraz, mamiąc swoją estetyką, barwą i rytmem, odsłania jednocześnie niebezpieczeństwo tkwiące w medialnym przekazie, w którym każdy z nas uczestniczy na co dzień. Andrzej Wasilewski celowo podąża tropami wyznaczonymi przez dwóch francuskich myślicieli – Charlesa Baudelaire'a, od którego zapożycza tytuł pracy oraz Jeana Baudrillarda, badającego wpływ mediów na rzeczywistość społeczno-kulturalną. Artysta w swoisty sposób przemierza i obserwuje rzeczywistość, by następnie wypracować wniosek, że media całkowicie opanowały i zdeterminowały świat, wyposażając nas w kody i modele, którymi się posługujemy, w ostateczności stając się biernym odbiorcą rzeczywistości. Jednocześnie uświadamiamy sobie, że tytułowe "Kwiaty zła" to wizerunek stworzony przede wszystkim przez nas samych."
  Galeria

  KOMENTARZE