• Fibonacci

    OLSZTYN | BWA Olsztyn
    Właściciel: Sebastian T.

    Spirala Fibonacciego jest zasadą wzrostu i wyznacza kształt wielu roślin. Chodzi tu o zasadę rozgałęziania się roślin zwaną PHYLLOTAXIS (filotaksja). Wyznacza ona spiralny układ gałęzi (liści) wokół pnia. "Gdyby ponumerować gałęzie zgodnie z wysokością na jakiej wyrosły wówczas okaże się, że liczba gałęzi sąsiadujących pionowo jest liczbą Fibonacciego, a ponadto liczba gałęzi pomiędzy gałęziami sąsiadującymi pionowo również jest liczbą Fibonacciego. Jeśli spojrzymy w dół na roślinę wówczas zauważymy, że liście wzajemnie się nie zasłaniają, co umożliwia maksymalne wykorzystanie energii słońca oraz zebranie największej ilości deszczu, który spływa po liściach do pnia i korzenia." http://matma4u.pl/fibonacci-i-zloty-podzial-t1933.html#entry5799 http://maven.smith.edu/~phyll http://www.youtube.com/watch?v=aB_KstBiou4&feature=share http://www.youtube.com/watch?v=2pbEarwdusc#t=38 https://www.facebook.com/TheResonanceProject

Posty