• Ciągłość

  2014-09-10
  GDAŃSK | Instytut Sztuki WYSPA

  "Mogłoby to być takie fajne zachowanie ciągłości projektu - ziemię dla roślin z następnego sezonu nawiozłoby się kompostem z roślin z poprzedniego" (J.S). Tematem ostatnich rozmów Otwartego Ogrodu, Bomby Nasiennej i Nieużytków Sztuki jest stworzenie optymalnych warunków do rozkładu biomasy, czyli kompostownika. Na razie stawiamy na niższy z przykryciem.

  Ogród codziennych praktyk / Otwarty Ogród w Stoczni
  www.alternativa.org.pl/ogrod-codziennych-praktyk-otwarty-ogrod-w-stoczni
  i Bomba nasienna
  www.alternativa.org.pl/bomba-nasienna
  stanowią plenerową część Alternativy 2014.

  Rysunek za www.kompostowniki.pl


  KOMENTARZE