• Fundacja Miasteczko Sztuki

    BYDGOSZCZ    https://www.facebook.com/Stary-Fordon-Miasteczko-Sztuki

    W 2015 r. w terminie od 1 czerwca do 30 listopada Fundacja zrealizowała w ramach programu KULTURA – INTERWENCJA projekt artystyczno – społeczny dla Starego Fordonu, najbardziej zdegradowanej dzielnicy Bydgoszczy.
    Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu KULTURA – INTERWENCJE